Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 1 of 1

鏗鏘集

政府嚴厲推行無?香港計劃,提出要擴大禁?範圍,進一步限制煙草廣告,全面禁止?室內工作場所吸煙。雖然有八成市民贊成全面禁?,不過,政府今次修訂法例,受到超過一萬間飲食同娛樂場所經營者質疑。個幾月前,政府提出修訂法例,將全面禁?區擴大至酒吧,夜總會,麻雀館等,修訂一公佈,隨即引唻飲食娛樂界好大回響,認為會扼殺佢地?生存空間。